Datacenter -Brandsikring

Aspiration

Til detektering af brand kan anvendes flere teknologier; røgdetektorer, varmedetektorer eller aspirationssystem. For at opdage evt. røgudvikling så tidligt som muligt anbefaler DataCenterGruppen at anvende aspirationssystem. Et sådan system virker ved at en lasermåler kontinuerligt måler på luften for røgpartikler. Aspiration er meget sensitive og kan registrere røg inden den er synlig for mennesker.

For at have en effektiv og sikker brandbekæmpelse, er det nødvendigt at have en detektering der er pålidelig og driftssikker. Udløsningen af slukningsanlægget kan ske på 2 måder, manuel udløsning (tryk på alarmcentralen eller tryk ved udvalgte adgangsdøre til rummet) eller ved den automatiske detektering. Den traditionelle detektering sker i dag med røgdetektorer, som kobles i et 2-kreds- system.

I datacentre anbefaler DataCenterGruppen at der anvendes Aspirationssystem.  Et sådan system fungere på den måde at der kontinuerligt indsamles luft fra det pågældende rum via ’sniffer-system’. Denne luft analyseres ved hjælp af laserteknologi, som betyder at der kan detekteres røg ved en sigtereduktion på 0,005%, hvorimod en traditionel detektering typisk ligger på 2 – 5%. Dette betyder at et aspirationssystem er meget sensitiv og røg detekteres før det er synlig. Systemet har typisk 3 niveauer; Forvarsel i rummet, forvarsel til slukning og slukning.

DataCenterGruppen har næse for brandslukning.

Se et udvalg af vores tilfredse kunder

Gennem tiden har vi arbejdet med en lang række spændende kunder og her ses i lille udsnit.