Brandslukning / Inergen

Et Inergen anlæg er et genial alternativ til brandslukning

Det danske selskab Fire Eater har opfundet Inergen, som er et genialt alternativ til traditionelle brandslukningsmidler. Hvor man normalt benytter sprinklere eller skum til at slukke brande med, har Fire Eater udviklet Inergen, der består 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid. Ild breder sig som bekendt ved hjælp af luft, eller rettere sagt ilt. Den unikke teknologi i et Inergen anlæg betyder, at anlægget ved slukning nedsætter iltindholdet i det aktuelle rum fra 20,9% til ca. 11%. Ved dette iltindhold er der ikke tilstrækkelig til at holde åben ild i gang.

Anlægget registrerer selv udvikling af brand, og når det sker, udløser anlægget Inergen i lokalet. Inergen spredes via dyser, og en kombination af dysernes opbygning og det iltreducerende slukningsmiddel resulterer i turbulens i lokalet, der gør det lettere at slukke ilden. Man anser kombinationen af 52% nitrogen, 40% argon og 8% kuldioxid for ufarlig, og midlet virker ikke nedbrydende på ozonlaget.

TineJaeren_Rag

Inergen anlæg – Et miljøvenligt valg

Når du vælger at benytte Inergen, risikerer du ikke at udsætte dit elektroniske udstyr for vand og skum. Og dét kan spare dig mange penge i ødelagt udstyr. Du sparer også stor ærgrelse, hvis udstyr, der ikke var i fare for at brænde i stedet bliver druknet. Når der er detekteret brand, og anlægget går i gang, reducerer Inergen hurtigt iltindholdet i rummet og en brand vil slukke.

Når man bekæmper ild med skum, bliver det farligt at opholde sig i rummet. Ved hjælp af Inergen kan du opholde dig i rummet, og forlade stille og roligt, hvis du finder det nødvendigt. Inergen indeholder ikke halogener og skader ikke miljøet i forbindelse med brandslukning. Anlægget registrerer hurtigt røgudvikling og det kan suppleres med aspirationsdetektering, der er mere røgsensitiv end de optiske sensorer, som de fleste anlæg benytter.

Fordelene ved et Inergen anlæg:

  • Det er uskadeligt at opholde sig i rummene hvis anlægget udløses
  • Bygningen er beskyttet mod vandskader osv. i forbindelse med en slukning
  • Bygningen kan tages i brug umiddelbart efter en eventuel slukning
  • Sikkerheden er høj, der kan suppleres med aspirationsdetektering der registrerer røgudvikling langt tidligere end optiske sensorer
  • Inergen forefindes naturligt i forvejen og skader ikke miljøet ved eventuel slukning

Kontakt os meget gerne for tilbud.