Datacenter -Brandsikring

Brandslukning

I datacentre er brandslukning en nødvendighed for – i tilfælde af brand, undgå at den får helt fatale følger for IT-driften. Der findes forskellige teknologier, men oftest anvendes gasarter, som nedsætter iltniveauet, således åben ild ikke kan fortsætte eller opstå. Helt basale brandhæmning med tæpper er naturligvis også anvendelig til slukning, hvis der er opstået brand i materiale uden for racks.

Til slukning af brande i udstyr og materiel i et datacenter anvendes almindeligvis en slukningsgas, der opbevares i gasflasker under stort tryk. Slukningssystemet styres fra en central styreenhed, med egen batteriforsyning for 72 timers drift.  I tilfælde af brand et detekteringssystem aktivere anordninger til frigivelse af slukningsgassen og lokalet vil blive fyldt med slukningsgassen frem for atmosfærisk luft, der fortrænges via overtryksspjæld. Iltniveauet vil efter udløsning af slukningsgassen være på et niveau på ca. 12,5%. For at undgår uacceptable lydniveauer, monteres der støjreducerende dæmper, som nedsætter lydniveauet fra ca. 130 til 100 dB.

Lad DataCenterGruppen guide dig til den helt rigtige brandslukningsløsning.

Se et udvalg af vores tilfredse kunder

Gennem tiden har vi arbejdet med en lang række spændende kunder og her ses i lille udsnit.