Komplet DataCenter samt køleløsninger til Banedanmarks nye driftscenter i Ringsted

18. februar 2021 Anne Stine Bendix

Vi er stolte over at have været underentreprenør på Banedanmark nye domicil og driftscenter i Ringsted. Vi har leveret et komplet DataCenter med Racks, containment, hævede gulve og tekniske installationer som er opbygget efter Tier III. Som en del af det komplette DataCenter har vi også leveret køleløsninger, udført af Multi Køl & Energi som DataCenterGruppen er en del af.

Unikke el-installationer udført efter højeste normer og håndværksmæssig erfaring.

Vi har fra start af sørget for at få afklaret Banedanmarks specifikke krav og forventninger til Datacenteret og køleløsninger. På den måde sikrede vi, at de installationer og køleløsninger, vi har leveret, levede op til netop deres behov. Selve DataCenteret indeholder PDU’ere, der sikrer distribueringen og styringen af strømmen samt strømbeskyttelse. Hertil har vi installeret en 2N UPS-løsning til IT-last + en 2N UPS-løsning til de tekniske installationer, som giver den absolut bedste sikkerhed for at undgå nedetid på IT-udstyret.

Vi har også sørget for hovedtavler og fordelingstavler med tilhørende el-installation. I hele DataCenteret og ved dets komponenter har vi ved kabelmanagement sørget for kontrol og overskuelighed over alle ledninger og kabler.

Vi har sørget for, at alle installationerne er projekteret og udført efter absolut højeste normer og med stor håndværksmæssig erfaring. Byggeleder hos KPC Byg, Rasmus Salomon, der havde hovedentreprisen på projektet udtaler: ”Det har gjort mit job nemmere som byggeleder, at deres projektleder har været forberedt og fulgt op på sine ting og vendt tilbage med hurtige løsning og kunne tage beslutninger, når der har været noget.” Vi har hos DataCenterGruppen gjort en indsats for at holde styr på projektet.

Effektive og energiøkonomiske køleløsninger

DataCenterGruppen har som en del af Multi Køl & Energi fokus på naturlige kølemidler for at sikre miljømæssige optimale anlæg. Køleløsningerne fra Multi Køl omfatter også In-row kølere, hvor serverrummet er opbygget med containments. På den måde bliver den afkølede luft leveret direkte til servernes forside og suges væk fra den varme bagside, hvilket giver den mest effektive og energiøkonomiske køling. Som en ekstra sikkerhed kan bygningens komfortkøleanlæg også benyttes til køling af datacentret, hvis der er fejl på det primære kølesystem.

Datacenteret indeholder også CRAC-enheder for køling af det udstyr der ikke er i racks med containment. Ligeledes har vi indbygget automatiske rumslukningsanlæg i både datacenter og netværksrum, hvor et detekteringssystem i tilfælde af brand aktivere anordninger til frigivelse af slukningsgassen, der fylder lokalet frem for atmosfærisk luft der fortrænges via overtryksspjæld.

Et tilfredsstillende og trygt samarbejde

Vi har gennem processen haft stor fokus på at have en konstruktiv dialog og skabe et tilfredsstillende og trygt samarbejde med Rasmus Salomon og KPC Byg, især i denne corona-tid: ”I byggeriet opstår der indimellem uforudsete udfordringer, og der har vi været helt trygge ved de løsninger, som DataCenterGruppen er kommet med. De har været gode til at holde os orienteret hele tiden, så det kunne blive bygget færdigt til tiden.” udtaler byggelederen.