Sæsonopstillede skøjtebane
ved Musikhuset i Aarhus

Udnyttelse af overskudsvarme til rumopvarmning

Den sæsonopstillede udendørs skøjtebane ved ARoS Kunstmuseum
i Aarhus skiller sig energimæssigt ud fra andre kendte udendørs løsninger.

Stærkt bidrag til at reducering af energiforbrug

Den sæsonopstillede udendørs skøjtebane ved Musikhuset i Aarhus skiller sig energimæssigt ud fra andre kendte udendørs løsninger. Resultatet yder et stærkt bidrag til at reducering af energiforbrug, og dermed mindske CO2udledningen. Når et køleanlæg producerer køl, er ”affaldsproduktet” varme. Selve energibesparelsen ved dette projekt er at alt overskudsvarmen ved at nedkøle skøjtebanen benyttes til rumopvarmning i ARoS Kunstmuseum – varme som ellers skal købes i form af fjernvarme.

I henhold til drifts erfaringer fra tidligere år, kan det skønnes at der produceres 600.000 kWh overskudsvarme som udnyttes optimalt til rumopvarmning. Dette vil i sin enkelthed reducere ARoS Kunstmuseum indirekte emission med 247.800 kg CO2/år. Energiforbruget til at holde skøjtebanen nedkølet er svært at estimere, da det afhænger af vind og vejr. Skøjtebanen får leveret sin køleeffekt fra ARoS Kunstmuseums opstillede køleanlæg, som i hele sommerhalvåret producerer komfortkøl til museet. Ideen ved at benytte et allerede opstillet køleanlæg, betyder at anlægsudgiften til at leje eller indkøbe et køleanlæg til skøjtebanen bortfalder.

  • Share: