Datacenter Varmepumper

Datacenter Varmepumper

Datacentre er konstant kilde til varme. Det betyder, at der i tilfælde af mulighed for afsætning af varmen, kan være rigtig god økonomi i at installere en varmepumpe, som energikilde til varmeanlæg eller fjernvarme. DataCenterGruppen har løsningen.

Der er stor bevågenhed omkring det faktum, at datacentre konstant generer varme fra IT-udstyr og derved bruger – i nogle øjne – unødig meget energi for at understøtte samfundets nødvendige systemer; vand/varme forsyning, sundhedsinstallationer, overvågnings- og sikkerhedssystemer og kommunikationssystemer. Samfundet har også en voksende forventning om at systemer for alle sociale og ’nice to have’ systemer er tilgængelige. Det er f.eks.; Instagram, vejrudsigter, Facebook, LinkedIn, Google Apps, Apple og mange mange andre.

For at energiforbruget til ovenstående platforme ikke ’spildes’, bliver der i disse år fokuseret på hvorledes denne energi kan genbruges eller, ved beskeden supplement af energi, kan anvendes som varmekilde. Her har DataCenterGruppen stor erfaring i etablering af varmepumper, som installeres i kølesystemet, således den energi der bruges på kølingen i datacentre ikke ’forsvinder’ med medvirker til opvarmning af vand som kan anvendes som varmekilden.

Det er naturligvis en økonomisk omkostning, så der skal laves omfattende beregninger i hvert enkelte tilfælde, da der er flere vigtige parametre, som har stor indflydelse på tilbagebetalingstiden. Det absolut vigtigste punkt er at der er aftager til varmen og helst kontinuerligt – og alle dage.

Det kan også være politiske og miljømæssige som tillader en længere ROI, og ikke mindst den aktuelle struktur omkring afgifter.

DataCenterGruppen hjælper med beregninger så beslutningen tages på rette grundlag.

Se et udvalg af vores tilfredse kunder

Gennem tiden har vi arbejdet med en lang række spændende kunder og her ses i lille udsnit.